Outdoor Eğitimi

Bir zincir, ancak en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.

      Günümüz iş dünyasında sıkça konuşulan konulardan birisi, “liderlik”, “takım olmak”, “takımdaşlık”, “ekip ruhu oluşturma”, … Bütün bunlar için hazırlanmış olan eğitim çeşitlerden bir tanesi outdoor eğitimleridir.
Outdoor eğitimler yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı olan bir döngü sürecidir. Açık hava eğitimlerinin kökeni , 1940’larda psikologların suç işlemiş gençleri rehabilite etmek amacıyla doğa ortamına götürmesine kadar uzanmaktadır.

Eğitimin açık alanda yapılmasının temel mantığı
;

      Doğanın insanlara, yaşamaya alıştıkları rahat ve konforlu ortamdan daha farklı öğrenme olanakları sunmasıdır. İnsanların algı düzeyi, alışık olmadıkları, bilinmeyen ortamlarda yükseldiği için, şehir kurallarıyla yaşamaya alışmış insanlar, doğada öğrenmeye daha açık bir hale gelmekte, böylece eğitim sonucunda sağlanan değişim daha kalıcı olmaktadır. Bireyler, etkinliğin tamamında yer alarak, öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır.

Yaşayarak öğrenme modeli;

      Öğrenme temel olarak , “bilgi veya becerinin kalıcı olarak kazanılması” şeklinde tanımlanmaktadır. David A.Kolb öğrenmeyi,”tecrübelerin dönüştürülerek ,bilginin yaratıldığı bir süreç” olarak tanımlamıştır.

      Özel olarak kurgulanmış birtakım oyunlar oynanarak; ekip çalışmasının gerçekten ne işe yaradığı, iyi bir lider’in ekip başarısını nasıl arttırabileceği, imkansız görülen bazı olayların doğru yöntemler, doğru iletişim, doğru organizasyon ile nasıl başarılacağı ya da gerçek bir EKİP olamayan iş gruplarının ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği birebir yaşayarak öğrenilir. Burada iş hayatıyla alakasızmış gibi görünen oyunlar oynanır. Fakat gerçekte konu farklı olsa dahi, yöntemler ve sorunların çıkış şekilleri birebir iş hayatında yaşandığı şekilde gerçekleşir. Düşünür, hedefleri belirler, planlar, alternatifleri çıkarır, karar verir, uygular, sonuçları değerlendirir ve sonrasında daha fazla düşünür, yeni planlar yapıp karar alır, uygular ve sonuca bakılır. Hedeflere ulaşana veya kaynaklar tükenene kadar bu süreç devam eder.                 Temel yaklaşım hedeflenen bilgi ve becerileri iletmek için teori ve ders sisteminde anlatımın tamamlayıcısı olarak, katılımcının kendi deneyimleri ile bunu edinmesini sağlamaktır.

      Outdoor eğitimlerde ihtiyaç duyulan beceriler iş hayatıyla birebir paralellik göstermekte ve uygulanan yaşayarak öğrenme süreci iş hayatına da aynen yansıtılabilmektedir.

      Bireyler ve ekipler için en etkin öğrenme yolu konuya odaklanıp, kendi deneyimleri ve gözden geçirmeleri sonucunda oluşur. Deneyim arttıkça beceri de gelişmektedir. Neyi nasıl yaptığımız ne yaptığımızdan daha önemlidir. Tutum ve davranışların sınırlandırılmadan ortaya çıktığı ve sahibi tarafından da etkilerinin anında gözlemlenebildiği değişime açık bir ortamda outdoor eğitimlerde kolaylıkla oluşturulabilmektedir.

      Pozitif bir geri dönüş elde edebilmek için ekibin planlama, katılım, problem çözme, karar verme, gerektiğinde liderlik rolü üstlenme gibi alanlarda birlikte çalışması gerekmektedir. Temelinde ise etkili takım oluşturma yatmaktadır. Bunların yanında güven, geribildirim, dialog, sorgulama, iletişim, risk alma becerileri de açığa çıkmaktadır.

       EKİP ÇALIŞMASI oyunlarının getirileri:

  • Yüksek moral ve motivasyonlu, pozitif düşünen gerçek bir EKİP
  • Ortak amaç ve ait olma duygusu taşıyan elemanlardan oluşan bir EKİP
  • Takım içinde bireysel zayıflık ve üstünlüklerden fayda sağlama tekniklerini bilen bir EKİP
  • Bir ekip olarak çalışıldığında, bireysel olarak ulaşılamayacak hedeflere ulaşılacağını deneyimleyerek öğrenen gerçek bir EKİP

        Nasıl Yapılıyor? Yöntem Nedir?

    Özel olarak kurgulanmış ve hedefleri belli oyunlar arasından ekibinize uygun olanlar seçilir. Şirket çalışanlarınız, sizinle birlikte yapacağımız bir çalışma ile küçük ekiplere ayrılır. Ekipler seçilirken; oyunların amaçlarına göre, aynı projede çalışan kişiler, birbirini daha fazla tanımaya ihtiyacı olan kişiler, iletişim problemleri olan kişiler, fiziksel özellikler gibi kriterler dikkate alınır. Kişiler gün içinde farklı ekiplerde yer alabilirler, böylece farklı kişilerle çalışmanın ne gibi farklar doğurduğunu da deneyimlemiş olurlar. Her oyundan sonra sıcağı sıcağına oyunun değerlendirmesi yapılır.

        Hangi tür konu ve programlar için Outdoor Eğitim uygulaması yapılabilir?

    Ekip çalışması, liderlik vasfı yüksek kişilerin seçimi (Ekip oluşturma), organizasyon değişiklikleri ya da yeni ekip kurulması gibi durumlarda ekibin kaynaşması, iletişim problemleri olan ekipler, Motivasyon kaybı yaşayan ekiplerde bunun giderilmesi, stres altında çalışmaya yönelik uygulamalar, motivasyon ve kaynaşma aktiviteleri.

        Yaşam Koçluğu:
        Koç, danışanına üç ana seviyede destek olur:

  •  Hedeflerine daha hızlı ve kolay ilerlemesi, fırsatları etkin biçimde değerlendirmesi, karşılan problemlerin çözülmesi,
  • Bunları yaparken danışanın başka olay ve durumlara da taşınabilecek yeni davranış ve düşünüş biçimleri öğrenmesi,
  • Aynı zamanda da danışanın “öğrenmeyi öğrenmesi”: Koçluk ilişkisi bittikten sonra da danışanın karşılaştığı durumlardan yararlanırken öğrenmeyi de yetkinliğini geliştirmeye devam etmesi.